Monthly Archives: April 2014

>

Juggler Ati in Expo Shanghai China 2010

I am posting some memories from Expo 2010. I went to China as juggler with V.o.s.a Theatre Company as representation of Czech Republic. We have been performing and almost every day at Expo for three weeks. The main aspect was parade on fantastical vehicles that was passing thru the very large area (10×10 km) of Expo in Shanghai. The parade then stopped in the front of the Czech pavilion where I performed contact juggling and cube act as part of the collective show. It was very immersive experience in the city of infinite skyscrapers with little slam islands between them. An ocean of concrete, neon light and green tea.

Píšu zde několik vzpomínek na Expo 2010 v Šanghaji. Do Číny jsem jel co by žonglér s divadlem V.O.S.A, jako součást kulturního aspektu Českého pavilónu. Vystupovaly jsme na Expo téměř každý den po dobu tří týdnů. Hlavní aspekt našeho působení byl průvod na fantaskních vozidlech, který projížděl velmi rozsáhlým areálem Expo (10 x 10 km). Průvod se pak zastavil před Českým pavilonem, kde jsem v rámci skupinového vystoupení přispěl svým kontaktním žonglováním a číslem cube act. Byla to velmi pohlcující zkušenost, ve městě nekonečných mrakodrapů, mezi kterými se nacházejí živorodé ostrůvky slumů. Oceán betonu, neonového světla a zeleného čaje.

 

>

Start of my blog

I am finally starting my blog. I will be posting here content about my projects regarding juggling shows, new circus performances. You will find here documentaries of my projection mapping work and interactive installations. I hope you will enjoy it.
Greetings Ati

Konečně jsem se odhodlal začít svůj blog. Budu zde psát o svých žonglérských vystoupeních a představeníh nového cirkusu. Najdete zde dokumenty a videa z mých projektů videomappingu a interaktivních instalací. 
S pozdravem Ati