Juggler Ati in Expo Shanghai China 2010

I am posting some memories from Expo 2010. I went to China as juggler with V.o.s.a Theatre Company as representation of Czech Republic. We have been performing and almost every day at Expo for three weeks. The main aspect was parade on fantastical vehicles that was passing thru the very large area (10×10 km) of Expo in Shanghai. The parade then stopped in the front of the Czech pavilion where I performed contact juggling and cube act as part of the collective show. It was very immersive experience in the city of infinite skyscrapers with little slam islands between them. An ocean of concrete, neon light and green tea.

Píšu zde několik vzpomínek na Expo 2010 v Šanghaji. Do Číny jsem jel co by žonglér s divadlem V.O.S.A, jako součást kulturního aspektu Českého pavilónu. Vystupovaly jsme na Expo téměř každý den po dobu tří týdnů. Hlavní aspekt našeho působení byl průvod na fantaskních vozidlech, který projížděl velmi rozsáhlým areálem Expo (10 x 10 km). Průvod se pak zastavil před Českým pavilonem, kde jsem v rámci skupinového vystoupení přispěl svým kontaktním žonglováním a číslem cube act. Byla to velmi pohlcující zkušenost, ve městě nekonečných mrakodrapů, mezi kterými se nacházejí živorodé ostrůvky slumů. Oceán betonu, neonového světla a zeleného čaje.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *