Monthly Archives: November 2014

>

Lavka River Stage Projection Mapping

Projection mapping that our company audio visual Cirque Garuda created for Lávka River Stage festival in 2012. This projection mapping installation was accompanied by the dance and juggling performances that was happening on floating stage in the middle of Vltava river near Charles bridge in Prague.

Videomapping který vytvořila naše audio vizuální skupina  Cirque Garuda jako součást festivalu Lávka River Stage v roce 2012. Toto instalaci doprovázely taneční a žonglérské vystoupení uprostřed Vltavy v naprosté blízkosti Karlova mostu. Více o tomto video mapping projektu se můžete dočíst na zde.

>

Cube Videomapping

Here is my first videomapping project that I ever created. The production took place in 2011 for Cirque Garuda show in Nuremberg, Germany. The cube projection mapping is part of cube act, experimental juggling performance. The metal cube is covered with fabric and is used as projection surface for projection mapping. The cube is then transformed in to spinning juggling object that creates abstract shapes in space.

Toto je příspěvek ohledně mého prvního videommaping projektu. Vznikl v roce 2011 jako součást show Cirque Garuda na nový rok v městě Norimberk. Cube videomapping je součást experimentálního žonglérského představení cube act. Kovová kostka je potažena plátnem a použita projekční plocha pro videomapping. Kostka je nakonec transformována do žonglérského objektu který svojí rotací vytváří abstraktní tvary.